Telefon: +420 776 091 407 | E-mail: info@amelie-centrum.cz

Dětské skupiny | Pohádkov Praha 3

Režim dne
ČasČinnost
8:00 – 9:00Příchod dětí a rodičů, volná hra
9:00 – 9:30Společné přivítání
 Zpívánky (písničky a říkanky, pohybové aktivity)
9:30 – 10:00Svačina, hygiena
10:00 – 10:30Řízená činnost
 – hra s montessori prvky (společná práce s didaktickými pomůckami pro rozvoj rozumových dovedností, řeči a paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů)
 – hudební dílna – zpívání s hudebním doprovodem, hra na jednoduchý hudební nástroj (podporuje rozvoj verbálních a rozumových schopností, koordinace jemné motoriky,
rozvoj rytmického cítění dětí, vnímání rytmu podporuje rozvoj matematických schopností)
 – výtvarná dílna – rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku dětí
 – pohybová hra – vyjádření tancem a pohybem podporuje vlastní projev dětí
10:30 – 11:30Pobyt na dětském hřišti
11:30 – 12:00Osobní hygiena, oběd
12:00 – 12:30Příprava ke spánku
12:30 – 14:30Spánek či odpočinkové aktivity pro nespící děti
14:30 – 15:00Svačina, hygiena
15:00 – 15:30Volná hra, vyzvedávání dětí

PROVOZOVATEL A KONTAKT

Amélie Centrum pro zdravou rodinu
Gruzínská 661/14
100 00, Praha 10

info@amelie-centrum.cz

SPOLUPRACUJEME