Telefon: +420 776 091 407 | E-mail: info@amelie-centrum.cz

Dětské skupiny | Všeználkov Praha 3

Ceník

Ceny jsou platné od 01.09.2023 do 31.12.2023.
Školkovné:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity, výchovný program pro děti. V případě nepřítomnosti je školné nevratné.

Stravné – je hrazené zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci. Celodenní docházka 115 Kč/den (svačina, oběd, svačina a pitný režim).

Při speciálním stravovacím režimu je možné domluvit individuální stravování.

Pro sourozence nabízíme 30% slevu z ceny školného.

Od 1.9. 2023 bude dětská skupina Všeználkov částečně financovaná ze státního rozpočtu a paušální školkovné bude do 5000 Kč/měsíc pro děti mladší věkové kategorie (tj.  od 1  roku do 31.8. po 3. narozeninách), bez rozdílu počtu dnů docházky. Například: pokud dítěti budou 4 roky 1.9., tak již spadá to starší věkové kategorie. 

Rozvíjíme u dětí poznávání prostředí kolem nich, učíme je dovednostem přiměřených jejich věku, sebeobsluze a připravujeme je pro vstup do MŠ.

A především je máme rádi!

PROVOZOVATEL A KONTAKT

Amélie Centrum pro zdravou rodinu
Gruzínská 661/14
100 00, Praha 10

info@amelie-centrum.cz

SPOLUPRACUJEME