Telefon: +420 776 091 407 | E-mail: info@amelie-centrum.cz

Dětské skupiny | Všeználkov Praha 3

Režim dne

Čas Činnost
8:00 – 9:00 Příchod dětí a rodičů, volná hra
9:00 – 9:30 Společné přivítání
  Zpívánky (písničky a říkanky, pohybové aktivity)
9:30 – 10:00 Svačina, hygiena
10:00 – 10:30 Řízená činnost
 

– hra s montessori prvky (společná práce s didaktickými pomůckami pro rozvoj rozumových dovedností, řeči a paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů)

 

– hudební dílna – zpívání s hudebním doprovodem, hra na jednoduchý hudební nástroj (podporuje rozvoj verbálních a rozumových schopností, koordinace jemné motoriky,
rozvoj rytmického cítění dětí, vnímání rytmu podporuje rozvoj matematických schopností)

 

– výtvarná dílna – rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku dětí

 

– pohybová hra – vyjádření tancem a pohybem podporuje vlastní projev dětí

10:30 – 11:30 Pobyt na dětském hřišti
11:30 – 12:00 Osobní hygiena, oběd
12:00 – 12:30 Příprava ke spánku
12:30 – 14:30 Spánek či odpočinkové aktivity pro nespící děti
14:30 – 15:00 Svačina, hygiena
15:00 – 15:30 Volná hra,  vyzvedávání dětí

Rozvíjíme u dětí poznávání prostředí kolem nich, učíme je dovednostem přiměřených jejich věku, sebeobsluze a připravujeme je pro vstup do MŠ.

A především je máme rádi!

PROVOZOVATEL A KONTAKT

Amélie Centrum pro zdravou rodinu
Gruzínská 661/14
100 00, Praha 10

info@amelie-centrum.cz

SPOLUPRACUJEME