Telefon: +420 776 091 407 | E-mail: info@amelie-centrum.cz

Dětské skupiny | Pohádkov Praha 3

Ceník

Cena jeslí pro děti 1-3,5 roku platná do 31.8.2023.
Školkovné:

9900 Kč/měsíc

5 dní v týdnu celodenní docházka

8000 Kč/měsíc

5 dní v týdnu dopolední docházka

8000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu celodenní docházka

7000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu dopolední docházka

6000 Kč/měsíc

3 dny v týdnu celodenní docházka

5000 Kč/měsíc

3 dny v týdnu dopolední docházka

700 Kč/den

nárazově jeden den

160 Kč/hodina

hodinové hlídání

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity, výchovný program pro děti. V případě nepřítomnosti je školné nevratné.

Stravné – je hrazené zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci. Celodenní docházka 115 Kč/den (svačina, oběd, svačina a pitný režim).

Při speciálním stravovacím režimu je možné domluvit individuální stravování.

Pro sourozence nabízíme 30% slevu z ceny školného.

Od 1.9. 2023 bude dětská skupina Pohádkov částečně financovaná ze státního rozpočtu a paušální školkovné bude do 5000 Kč/měsíc pro děti mladší věkové kategorie (tj.  od 1  roku do 31.8. po 3. narozeninách), bez rozdílu počtu dnů docházky. Například: pokud dítěti budou 4 roky 1.9., tak již spadá to starší věkové kategorie. 

PROVOZOVATEL A KONTAKT

Amélie Centrum pro zdravou rodinu
Gruzínská 661/14
100 00, Praha 10

info@amelie-centrum.cz

SPOLUPRACUJEME